DalekiCH rzeczy upatrujemy, bliskich nie widzimy...

Świadomi pracodawcy, których spotykamy, przestrzegają polskiego prawa, prawa unii europejskiej oraz kształtują i zapewniają optymalne warunki pracy pracownikom i kadrze zarządzającej.

Krzysztof Szefer, właściciel

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma INSPEKTORE to niezależny ekspert, świadczący profesionalne usługi
w specjalistycznych obszarach: oceny i dostosowania maszyn - oznakowanie CE, bezpieczeństwo procesowe ATEX i tematyka energetyczna (optymalizacja zużycia energii, eksploatacja urządzeń energetycznych).

A) Wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem w zakresie dyrektyw:

 1. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - oznaczenie CE
 2. Dyrektywa BHP użytkowania maszyn 2009/104/W Wymagania minimalne
 3. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE - atmosfera wybuchowa
  dawniej Dyrektywa ATEX 94/9/EC oraz 1999/92/EC
 4. Dyrektywa 2012/27/UE Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
 5. Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
  dawniej Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE
 6. Ochrona Przeciwpożarowa (ppoż)
 7. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 8. Ocena zgodności lakiernia rozpuszczalinkowa, dyrektywa Maszynowa i ATEX
 9. Ocena zgodności lakiernia proszkowa, dyrektywa Maszynowa i ATEX


B) Pomagamy w zakresie certyfikacji, weryfikacji oraz badań maszyn i linii produkcyjnych:

 1. Audyt weryfikacji stanu maszyn i linii na zgodność z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn.
 2. Ocena dostosowania maszyn dyrektywa maszynowa (wymagania zasadnicze)
 3. Ocena dostosowania maszyn dyrektywa narzędziowa (wymagania minimalne)
 4. Ocena dostosowania maszyn do wymagań dyrektywy ATEX USERS
 5. Ocena ryzyka wybuchu
 6. Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem
 7. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 8. Sporządzanie opracowań, ekspertyz, opinii technicznych, audytu
 9. Doradztwo dotyczące:
  • środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
  • urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych na zakładzie
  • stanowisk pracy
  • stref ATEX
  • weryfikacja dokumentacji CE przy imporcie
  • koordynowania dokumentacji od projektu do wykonania
 10. Szkolenia dedykowane w zakładach pracy:
  • wymagania zasadnicze (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)
  • wymagania minimalne
  • szkolenia strefy zagrożone wybuchem ATEX (pyły lub gazy)
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • ochrona przeciwpożarowa
 11. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych - już według nowego Rozporządzenia z sierpnia 2019
 12. Przeprowadzanie pomiarów:


C) Wspieramy firmy w zakresie optymalizacji zużycia energi:

 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Dyrektywa 2012/27/UE
 2. Dokumentacja dla potrzeb zmiany mocy zamówionej
 3. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w firmie
 4. Bilans mocy i energii
 5. Audyt energetyczny (pełny, uproszczony, wstępny)
 6. Opinie techniczne i prawne dotyczące gospodarki energetycznej w firmie


Rozmowa pozwala na zrozumienie potrzeb drugiej strony.
Zapraszamy zatem do rozmowy oraz zapoznania z naszą ofertą.

Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLIKACJE, poczytaj jaka jest rzeczywistość...

rok 2011 Bezpieczeństwo przy produkcji

Artykuł ukazał się w drukowanym i elektronicznym wydaniu magazynu "Industrial Monitor" - (Nr Q4/(2) 2011). www.industrial-monitor.pl

rok 2012 Bezpieczna produkcja okiem służby bhp

Artykuł ukazał się w drukowanym i elektronicznym wydaniu magazynu "Industrial Monitor" - (Nr Q1/(3) 2012). www.industrial-monitor.pl

WYPADKI

Pożar

26|01|2017
Niepołomice. Pożar lakierni proszkowej. Pożar wybuchł ok godz. 7:15.
W wyniku pożaru część budynku uległa zawaleniu. Nie ma osób poszkodowanych.

Nysa pożar lakierniźródło:
www.fakty.interia.pl

Wybuch

20|10|2015
Chmielów/Fenix Metals. Wybuch kotła próżniowego wykorzystywanego do wytopu metali kolorowych. Ok godz. 14 doszło do wybuchu, 4 osoby poparzone. Efekt - zawalenie się jednej ze ścian budynku. W miejscu zdarzenia wybuchł także pożar.

Chmielów - Fenix Metals
źródło: www.supernowosci24.pl,
Fot. Bogdan Myśliwiec

Pożar

29|08|2013
NYSA. Pożar lakierni w byłej fabryce FSD przy ul. Szlak Chrobrego. Pożar wybuchł po godzinie 9 rano. Ogniem objęte były komory lakiernicze wraz z systemem wentylacyjnym. Rozbużono cały budynek lakierni, wcześniej zabezpieczając butle ze sprężonym tlenem.Widok po ugaszeniu ognia.

Nysa pożar lakierniźródło:
www.straz-pozarna.nysa.pl