Nowe inwestycje ATEX

Prowadzenie inwestycji w maszyny i linie produkcyjne to spełnienie wielu wymagań. Należy zadbać, od samego początku inwestycji, aby spełnione zostały określone wymagania dotyczące: urządzeń, maszyn, lini produkcyjnych oraz hali produkcyjnej i stanowisk pracy zgodne z wymaganiami Kodeksu Pracy oraz wymaganymi innymi aktami prawnymi.

Zakup nowych maszyn, urządzeń, instalacji - nasze usługi:

 1. Oceniamy stan dokumentacji, certyfikaty - wskazując to co powinien otrzymać zamawiający od producenta.
 2. Służymy fachowym doradztwem przy imporcie maszyn na teren Unii Europejskiej.
 3. Wsparcie przy przeprowadzeniu odbiorów maszyn i urządzeń na Urzędzie Celnym.
 4. Sporządzamy pisma do Państwowej Inspekcji Pracy, Służby Celnej pozwalające na zwolnienie maszyn z Urzędu Celnego.
 5. Weryfikacja maszyn, linii produkcyjnych na zgodność dokumentacji technicznej z wymaganiami.
 6. Weryfikacja maszyn, linii produkcyjnych na zgodność maszyn z dokumentacją i wymaganiami.

Projektowanie instalacji - nasze usługi:

 1. Konsultacje i opiniowanie na etapie: koncepcji, projektu
 2. Audyty obejmujące aktualny stan prac.
 3. Opracowania: analizy bezpieczeństwa wybuchowego oraz wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem.
 4. Koordynowanie projektowania instalacji pod kątem spełniania wymagań: dyrektywy maszynowej (2006/42/WE) oraz dyrektywy ATEX (94/4/WE).

Odbiory instalacji - nasze usługi:

 1. Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).
 2. Audyt urządzeń oraz maszyn zestawionych w linie produkcyjną pod kątem wymagań dyrektywy maszynowej dla oznakowania całej linii znakiem CE.
 3. Uczestniczenie (oraz konsultacje) w końcowych odbiorach inwestycji pod kątem oceny spełnienia wymagań: dyrektywy maszynowej (2006/42/WE) a także dyrektywy narzędziowej (2009/104/WE ) oraz dyrektywy ATEX (94/4/WE).
 4. Napisanie opinii dotyczącej projektu systemu zabezpieczenia przeciwwybuchowego.


Zachęcamy do kontaktu.

Wybierz...

Dyrektywa ATEX
ATEX gaz
ATEX pył
Strefy Ex

Pomiary elektryczne Ex

Dyrektywa Maszynowa

Szkolenia