szkolenia ATEX

dedykowane szkolenia - środowisko wybuchowe

Szkolenie pracowników

 • Przeprowadzimy pracownikom szkolenie, informujące ich o zagrożeniach wybuchem w miejscu pracy oraz o podjętych środkach ochronnych.
 • Wyjaśnimy sposób powstawania zagrożenia wybuchem oraz miejsca ich wystepowania na terenie zakładu.
 • Wskażemy podjęte, przez pracodawce, środki zabezpieczające i wyjaśnimy ich działanie.
 • Omówimy bezpieczne sposoby posługiwania się dostępnymi urządzeniami i narzędziami w celu należytego wykonywania pracy.
 • Poinformujemy i pokażemy środki ochrony indywidualnej jakie muszą nosić pracownicy w pracy.
 • Zapoznamy pracowników z polityką bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
 • Zapoznamy pracowników ze wszystkimi niezbędnymi w pracy instrukcjami postępowania oraz zasadami pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych.
 • Omówimy i zaznajomimy z trybem wydawania zezwoleń pisemnych.
 • Ugruntowanie i utrwalenie wiedzy sprawdzimy testem sprawdzającym.

Pracodawca:

w przypadku każdego niebezpiecznego miejsca pracy, powinien zapewnić wystarczającą liczbę pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, i którzy odbyli wymagane szkolenia specjalistyczne,odnoszące się do ochrony przeciwwybuchowej.

Wyszkoleni pracownicy przyczyniają się do
zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności pracy.

Należy pamiętać, że:

 • Szkolenie pracowników musi być powtarzane w odpowiednich okresach czasu
 • Pracownicy muszą przejść szkolenie (wstępne / specjalistyczne / stanowiskowe) w nastepujących przypadkach:
  • przyjęcia do pracy (przed rozpoczęciem pracy),
  • zmiany stanowiska pracy lub w przypadku przeniesienia,
  • wprowadzenia nowego urządzenia do pracy lub jego zmiany,
  • nowej technologii.


Zachęcamy do kontaktu.