Szkolenia dot. maszyn

Bezpieczeństwo Maszyn - wymagania zasadnicze oraz wybrane aspekty dotyczące wymagań minimalnych w teorii i praktyce, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz dyrektywą 2009/104/WE dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy użytkowaniu przez pracowników sprzętu roboczego podczas pracy.

Cele szkolenia są dwa:

  1. Zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami obowiązującymi: projektantów, producentów oraz użytkowników maszyn i urządzeń technicznych, w świetle aktualnych dyrektyw oraz krajowych przepisów prawnych.
  2. Od słowa do czynu, czyli praktyka czyni mistrza.

Szkolenie nie będzie prowadzone w formie monologu - cały czas...

Podczas szkolenia odpowiemy sobie na nie jedno ważne, ale to ważne pytanie:

Zachęcamy do kontaktu.

 

Wybierz...

Dyrektywa Atex
Strefy Ex
Dyrektywa Maszynowa
Szkolenia