Pomiary i badania - na stanowisku pracy w zakŁadZIE

Pomiar wielu czynników majacych wpływ na stanowisko pracy ma ogromne znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa pracy.
Nie przemyślane zapewnienie bezpieczeństwa lub robienie czegoś na tzw. „oko” i założenie "może się uda" lub "nam nie jest to potrzebne" bez zmierzenia tego obniża poziom zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy.
Daltego aby zapobiec wielu zagrożeniom na stanowisku pracy, w zakładzie, hali produkcyjnej należy wykonać określone poniżej pomiary.

Zapraszamy do kontaktu.

1) Beamformingu - pomiary identyfikacji źródeł hałasu maszyn i urządzeń przemysłowych ( Nowość! )

Przepisy okręślają najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu odniesione do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy które wynosi 85 dB, wartość progu działania wynosi 80 dB. Podstawa prawna: załącznik do rozporządzenia Dz.U.2005 nr157 poz.1318.

Dalatego rozważni pracodawcy traktują wartość natężenia hałasu od ok. 80 dB jako sygnał alarmowy, który zbliża dane stanowisko pracy, dany obszar do niebezpiecznego progu NDN. Czytaj więcej...

2) Badania termowizyjne

Mierzenie fal elektromagnetycznych emitowanych przez ciała o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego. Walorem tej metody jest fakt, że wyniki dotyczą samego materiału/elementu a nie otoczenia wokoło jak to się dzieje w wypadku pomiarów temperatury za pomocą termometru. Czytaj co i jak badamy...

3) Pomiar ultradźwiękowym przepływomierzem

Controlotron to urządzenie do bezinwazyjnego pomiaru przepływu cieczy i gazów w przewodach. Czytaj więcej...


Pomiary elektryczne
Użytkowanie instalacji elektrycznej oraz jej elementów ulega zużyciu - parametry te obniżają się. Zmiany te mogą skutkować ryzykiem pożaru, poważnej awarii lub porażenia.

Pomiar oświetlenia (na stanowisku pracy)
Oświetlenie to czynnik uciążliwy. Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy prowadzi do wielu dolegliwości, które ujawniają się w krótszym lub dłuższym okresie pracy. Pracodawca zobowiązany jest do dostosowania oświetlenia elektrycznego, na każdym stanowisku pracy, zgodne z polskimi normami.

Pomiar hałasu: maszyn i stanowisk pracy
Hałas to czynnik szkodliwy szczególnie emitowany przez maszyny. Uciążliwe i szkodliwe działanie hałasu o zbyt dużej intensywności jest szkodliwe dla zdrowia. Nadmierny hałas przyśpiesza zmęczenie, wpływa ujemnie na cały organizm, może wywoływać uszkodzenie, a nawet utratę słuchu.

Wybierz Pomiar

1. Badania identyfikacji źródeł hałasu - metoda Beamformingu

2. Badania termowizyjne

3. Pomiar ultradźwiękowym przepływomierzem