Strefy Ex

logo Atex

Strefa zagrożenia tzw. Strefy Ex, to obszar w którym występują lub może wystąpić obecność gazów, oparów, mgieł lub pyłów, które w połączeniu z powietrzem powodują wystąpienie potencjalnie wybuchowej atmosfery.
Dyrektywa ATEX 94/9/EC wprowadza podział na obszary niebezpieczne z uwzględnieniem potencjalnych źródeł zapłonu: elektrycznych i nieelektrycznych mogących wywołać eksplozję.

Obowiązki pracodawcy dotyczące stref zagrożonych wybuchem:

Oznaczenia stref:

Strefa
Występujące ryzyko
Zagrożenie
0
stale lub przez długie okresy lub często
Gazy, pary i mgły
1
czasami w trakcie normalnego działania
Gazy, pary i mgły
2
nie występuje w trakcie normalnego działania, a gdy wystapi trwa krótko
Gazy, pary i mgły
20
stale lub przez długie okresy lub często
Pyły
21
czasami w trakcie normalnego działania
Pyły
22
nie występuje w trakcie normalnego działania, a gdy wystapi trwa krótko
Pyły

Jak nie dopuścić do wybuchu?
logo Atex
  1. Zapobiegać powstaniu atmosfery wybuchowej
  2. Zapobiegać powstaniu źródeł zapłonu.

Jako niezależny ekspert świadczymy usługi:

Dodatkowo:
Wykonywanie badań termowizyjnych w strefach zagrożonych wybuchem.
Czytaj więcej o badanich termowizyjnych klikając tutaj

Wybierz...

Dyrektywa Atex
Strefy Ex
Dyrektywa Maszynowa
Szkolenia