Szkolenia Atex
....Szkolenia
Dyrektywa Maszynowa
....Szkolenia PPOŻ
....Szkolenia BHP

Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w środowisku pracy nabiera szczególnego znaczenia... Dawniej praca była prosta, teraz jest specjalistyczna.

Żyjemy w okresie postępu technicznego.

Wraz z postępem występują również nowe zagrożenia. Aby je minimalizować należy szkolić, podnosić umiejętności i uświadamiać sobie jakie skutki nam grożą.

Prowadzimy szkolenia specjalistyczne dedykowane.

"Chcemy szkolić tak, jak sami chcielibyśmy być szkoleni - to nasza dewiza"

Bo nie ma nic gorszego jak nudne szkolenia, które nic nie uświadamiają i niczego nowego nie uczą.

Od 2012 roku planujemy przeprowadzać dedykowane specjalistyczne szkolenia wraz z pokazami:

Przeszkolony pracownik to większe:
bezpieczeństwo, wydajność i jakość pracy.

Oferujemy następujące szkolenia:

Szkolenie na terenie firmy - oferta skierowana do firm, zakładów dla personelu wielu szczebli i specjalności (jednorazowe lub długookresowe)

Szkolenia wsparte aktualną wiedzą z przepisów krajowych i europejskich.

* - szkolenie uwzględnia specyfikę firmy, zakładu i zakresy wykonywanych prac.


WYPADKI

Wypadek

22|07|2011
Minoga, gm. Skała, woj. Małopolskie Tragiczny finał robót ziemnych. Podczas pracy w wykopie, został przysypany ziemią mężczyzna.

źródło: psp.krakow.pl

Wypadek

25|07|2011
OPOLE. Wypadek w zakładzie produkcyjnym.
W zakładzie „Restal” przy ulicy Żerkowickiej doszło do wypadku przy pracy. Spaleniu uległo pomieszczenie lakierni proszkowej. W piecu do wypalania proszkowego najprawdopodobniej przy otwarciu klapy nastąpił wybuch w kierunku mężczyzny obsługującego urządzenie. Zapaliło się na nim ubranie oraz zapaliło się pomieszczenie, w którym przebywał.

źródło: 360opole.pl