Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP)

Od dnia 26.10.2020 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.)


Efektywne spotkania z INSPEKTORE.
Spotkania które odbywamy z naszymi klientami (1,5 godz. lub całodniowe) poprzedzone są wcześniejszymi rozmowami i ustaleniami. Prosimy aby klienci przygotowali określone dokumenty (na spotkanie), których listę przesyłamy przed spotkaniem. Osoby które uczestniczą w spotkaniach z nami (specjalistami INSPEKTORE) też nie są przypadkowe w firmach, mają dogłebną wiedzę o specyfice firmy. Omawiamy wiele zagadnień, dopytujemy o specyfikę urządzeń w firmie, proponujemy najlepsze praktyki i nasze doświadczenie. Dlatego efektem naszych spotkań są zawsze konkretne i precyzyjnie przygotowane oferty.

Celem opracowywanego dokumentu Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych jest kompleksowe uregulowanie zagadnień prawidłowej eksploatacji urządzeń energetycznych w jednym dokumencie. Instrukcja oraganizacji opisuje zagadnienia z zakresu szeroko pojętej organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych, wraz z zagrożeniami stwarzanymi przez te urządzenia.

Opracowana instrukcja organizacji zapewni maksymalne bezpieczeństwa osób przy nich zatrudnionych, dzięki właściwej organizacji pracy - według ściśle określonych zasad oraz obowiązujących przepisów prawa. Przygotowujemy selektywny dokument.

Instrukcje opracowujemy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830), "§33.Prace przy urządzeniach energetycznych prowadzi się zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy, opracowaną przez pracodawcę..."

Instrukcja swoim zakresem może obejmować: tylko grupę G1 (urządzenia elektroenergetyczne) lub wszystkie trzy grupy urządzeń energetycznych: od grupy G1 (urządzenia elektroenergetyczne), poprzez grupę G2 (urządzenia grzewcze i inne urządzenia energetyczne) aż do grupy G3 (urządzenia gazowe).
Wszystko zależy od zainstalowanych urządzeń energetycznych w zakładzie lub firmie (np. zidentyfikowanych w dokumencie Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych).


Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Zapraszam do działu... kontakt

 

Wybierz...

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne