Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

nazywany potocznie jako audyt przemysłowym

Szkolenie z zakresu Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa

ogólna charakterystyka zagadnienia:

 • Jak trudno jest otrzymać, na czas, precyzyjne i pełne dane do opracowywania audytu przedsiębiorstwa wie ten, któremu te dane są potrzebne...
 • Systemowe podejście do zbierania danych pozwala optymalizować czas ich gromadzenia, przetwarzania i udostępnienia.
 • Wychodząc naprzeciw tym problemom organizujemy jednodniowe (selektywne) szkolenie dotyczące ogólnych zasad opracowywania danych, które zostaną przekazane na opracowanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
 • Szkolenie uwzględnia specyfikę danej firmy, zakładu (czyt. przedsiębiorstwa).

Szkolenie prowadzi specjalista z 21 latnim praktycznym doświadczeniem w audytingu energetycznym, z dorobkiem ponad 1000 opracowanych pełnych audytów energetycznych, posiadający między innymi nastepujące uprawnienia:

 • Certified Energy Manager
  [The Association Energy Engineers], USA (od 2000 r.)
 • Autoryzowany Audytor Energetyczny
  [Krajowa Agencja Poszanowania Energii], Warszawa
 • Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
  [Ministerstwo Infrastruktury]
 • Weryfikator Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii.

Zapraszamy do kontaktu tutaj

Oferujemy opracowanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. oraz Dyrektywy 2012/27/UE.

„Co z tego, że dziś nie jesteśmy świadomi tego, gdzie marnują się pieniądze w przedsiębiorstwie. Audyt to ujawni, ale utracone oszczędności przeminęły już bezpowrotnie”

Wymagania i obowiązki - audit energetyczny przedsiębiorstwa:

Jeżeli w ostatnim roku przekroczony został (którykolwiek) z powyższych warunków, to w następnym roku należy wykonać opracowanie Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa.

Zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa:

Opracowywany dokument "Audyt energetyczny przedsiębiorstwa" przygotowywany jest przez niezależny zespół specjalistów, posiadających wiedzę i wieloletnie doświadcznie w swojej branży.

Pamietaj...

 • Im później zidentyfikuje się możliwości poprawy efektywności energetycznej,
 • im później wdroży się adekwatne działania by je wykorzystać,
 • tym później zacznie się oszczędza

Wycena i czas trwania audytu energetycznego przedsiębiorstwa uzależnamy od jego zakresu, po zapoznaniu się z charakterem zakładu/ów wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu również firmy, które nie są objęte ustwawowywm obowiązkiem posiadania audytu przemysłowego, a które są zainteresowane posiadaniem tego typu dokumentu.


Opracowanie audytu trwa dobre kilka tygodni (czyt. nawet kilka miesięcy, zależnie od przedsiębiorstwa), a czas biegnie...
Przed przygotowaniem oferty, musi sie odbyć, wizja lokalna w zakładzie (sugerujemy wcześniej krótkie szkolenie pracowników opracowujących dane do audytu).
Na przeprowadzenie kolejnego wymaganaego audytu (od wejścia ustawy) pozostało do 30 września 2021r.:

Zachęcamy do kontaktu.

MINI SŁOWNIK

Audit energetyczny przedsiębiorstwa

analiza wykorzystania, kontroli i zużycia energii przez przedsiębiorstwo dla identyfikacji przepływów oraz potencjalnej poprawy efektywności energetycznej.


Efektywność energetyczna

ilość zaoszczędzonej energii którą ustalono w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, przy jednoczesnym zapewnieniu normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.

Wynik energetyczny

wyniki mierzalne związane z zużyciem energii, wykorzystaniem energii i efektywnością energetyczną. Jeden z elementów skuteczności systemu zarządzania energią.


Współczynnik korygujący

wpływający na zużycie energii, parametr ilościowy.