Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

nazywany potocznie jako audyt przemysłowy
Osobiście wykonujemy audyt.

Oferujemy opracowanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. oraz Dyrektywy 2012/27/UE.

„Co z tego, że dziś nie jesteśmy świadomi tego, gdzie marnują się pieniądze w przedsiębiorstwie. Audyt to ujawni, ale utracone oszczędności przeminęły już bezpowrotnie”

Wymagania i obowiązki - audit energetyczny przedsiębiorstwa:

Zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa:

Opracowywany dokument "Audyt energetyczny przedsiębiorstwa" przygotowywany jest przez niezależny zespół specjalistów, posiadających wiedzę i wieloletnie doświadcznie w swojej branży.

Pamietaj...

  • Im później zidentyfikuje się możliwości poprawy efektywności energetycznej,
  • im później wdroży się adekwatne działania by je wykorzystać,
  • tym później zacznie się oszczędza

Wycena i czas trwania audytu energetycznego przedsiębiorstwa uzależnamy od jego zakresu, po zapoznaniu się z charakterem zakładu/ów wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu również firmy, które nie są objęte ustwawowywm obowiązkiem posiadania audytu przemysłowego, a które są zainteresowane posiadaniem tego typu dokumentu.


Opracowanie audytu trwa dobre kilka tygodni (czyt. nawet kilka miesięcy, zależnie od przedsiębiorstwa), a czas biegnie...
Na podjęcie decyzji o zleceniu audytu nie ma aż tak dużo czasu.
Przed przygotowaniem oferty, musi sie odbyć, wizja lokalna w zakładzie.
Na przeprowadzenie pierwszego wymaganaego audytu (od wejścia ustawy) pozostało do 30 września 2017r.:

Zachęcamy do kontaktu.

MINI SŁOWNIK

Audit energetyczny przedsiębiorstwa

analiza wykorzystania, kontroli i zużycia energii przez przedsiębiorstwo dla identyfikacji przepływów oraz potencjalnej poprawy efektywności energetycznej.


Efektywność energetyczna

ilość zaoszczędzonej energii którą ustalono w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, przy jednoczesnym zapewnieniu normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii.

Wynik energetyczny

wyniki mierzalne związane z zużyciem energii, wykorzystaniem energii i efektywnością energetyczną. Jeden z elementów skuteczności systemu zarządzania energią.


Współczynnik korygujący

wpływający na zużycie energii, parametr ilościowy.