Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

"Pracodawca jest obowiązany aby zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości."

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w doborze właściwych parametrów dotyczących środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.


Środki ochrony indywidualnej generalnie powinny:


Środki ochrony indywidualnej dzielimy ze względu na ich ogólnego przeznaczenie
- wyznaczono dziewięć grup:

 1. Odzież ochronna, (fartuchy, kombinezony),
 2. Środki ochrony głowy, (hełmy ochronne),
 3. Środki ochrony kończyn górnych, (rękawice ochronne gumowe, jednorazowe),
 4. Środki ochrony kończyn dolnych, (buty, trepy, trzewiki),
 5. Środki ochrony twarzy i oczu, (okulary, maseczki, gogle, przyłbice),
 6. Środki ochrony słuchu, (wkładki przeciwhałasowe, ochronniki słuchawkowe),
 7. Sprzęt ochrony układu oddechowego, (maseczki, półmaski),
 8. Dermatologiczne środki ochrony skóry, (kremy, maści),
 9. Środki ochrony przed upadkiem z wysokości, (liny bezpieczeństwa, szelki).


Środki ochrony zbiorowej
rozumie się jako środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach,

Skutecznym sposobem ograniczania niekorzystnego wpływu czynników środowiska pracy na pracownika jest stosowanie odpowiednich środków ochrony. Z naszych doświadczeń, przebywając w zakładach różnych gałęzi rynku, zauważyliśmy że bywa z tym różnie. Co przez to rozumiemy, dobór środków jest nieprawidłowy ze względu na specyfikę stanowiska pracy np. nieprawidłowe parametry (przeważnie mniejsze niż wymagane dla każdej z grup środka ochrony indywidualnej, np. obuwie ochronne, rękawice ochronne, ochronniki słuchu, kask, szelki bezpieczeństwa), dlatego nasuwa nam się takie stwierdzenie...

„środki ochrony indywidualnej w wielu zakładach pracy traktowane sa jedyne jako tzw. "zabezpieczenie", a nie zapewnienie właściwej ochrony”


Środki ochrony indywidualnej aby zapewniały właściwą ochronę użytkownikowi powinny:

 1. Spełniać podstawowe wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 2. Być odpowiednio dobrane do istniejącego zagrożenia
 3. Nie powodować same z siebie zwiększenia zagrożenia
 4. Być odpowiednio dobrane do warunków panujących na danym stanowisku pracy
 5. Odpowiadać wymaganiom ergonomicznym i uwzględniać stan zdrowia pracownika
 6. Być dopasowane do użytkownika po niezbędnym wyregulowaniu.


Pracodawca powinien po przydzieleniu środków ochrony indywidualnej:

 1. Poinformować pracownika o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić go będzie stosowanie tych środków
 2. Zorganizować szkolenia i jeżeli jest taka potrzeba pokazy używania tych środków
 3. Określić czas i zakres ich stosowania (ŚOI) oraz odstępstwa od przyjętych zasad postępowania w szczególnych i wyjątkowych sytuacjach (do tego celu można wykorzystać informacje podane w instrukcji użytkowania)
 4. Udostępnić instrukcje użytkowania oraz sprawdzić, czy są one zrozumiałe dla pracowników.


Nasza oferta polega na:

 1. Przeprowadzenie audytu weryfikującego aktualny stan doboru środków ochrony indywidualnej w zakładzie ze względu na dana specyfikę stanowisk pracy.
 2. Opracowanie szczegółowych procedur postępowania ze środkami ochrony indywidualnej szczególnie dotyczącymi ich przechowywania, czyszczenia lub ewentualnej wymiany.
 3. Poprowadzenie szkolenia i pokazów używania środków ochrony indywidualnej.


Zapraszamy zatem do rozmowy o bezpieczeństwie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na państwa stanowiskach pracy.

 

Wybierz...

BHP - twój wybór

Dyrektywa ATEX

Dyrektywa Maszynowa

Szkolenia