Ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie

Ile kosztuje energia elektryczna każdy widzi po rachunkach, za które płaci.

Rok 2019 to okres podwyżek cen za energie elektryczną i jest to proces nieunikniony wynikający między innymi z kosztów: transportu, produkcji, cen pośrednich i bezpośrednich energii elektrycznej a także opłat za emisje CO2. Poziom opłaty w 2019 roku, będzie znany po ustaleniu nowych taryf przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Nasi klienci przeważnie skinają głowę i grzecznie płacą rachunki za energie elektryczną nie wczytując się w szczegóły faktur i tak to u nich trwa latami...
Płacą i to nie małe sumy miesięcznie, nie mają wiedzy, że mogli by przynajmniej wykonać tzw. sprawdzam, operatora lub dostawcy energii elektrycznej.
Co im daje wtedy ta wiedza z analizy faktur i umów? Mają informację: czy nie przepłacają, mogą zobaczyć czy nie płacą za coś za co płacić nie muszą, dostają analizę stanu faktycznego który może być podstawą do podjęcia decyzji np. o obniżeniu taryfy.
Mówimy naszym klientom, że oszczędzanie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych jest to proces który kiedyś należy rozpocząć, musi trwać ona na wielu poziomach działalności firmy i na bieżąco być monitorowany. Warto również zwiększać świadomość pracowników firmy poprzez krótkie selektywne szkolenia związane z oszczędzaniem energii - przynoszą one korzyści tak w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Można pisać na ten temat wiele stron, opisywać różne przypadki, ale i tak wszystko zmierza do tego aby poznać specyfikę zakładu, porozmawiać, spotkać się, poznać zakład wykonując wizje lokalną, zebrać materiał do analizy i przedstawić ofertę.

Dlatego rozmowa i kontakt z nami jest pierwszym krokiem do pochylenia się nad zagadnieniem optymalizacji zużycia energii.

Oferujemy następujący zakres opracowań:

 1. Dokumentacja dla potrzeb zmiany mocy zamówionej
 2. Weryfikacja faktur za media, zużycie energii elektrycznej
 3. Bilans mocy i energii
 4. Audyt energetyczny (pełny, uproszczony, wstępny)
 5. Opinie techniczne i prawne dotyczące gospodarki energetycznej w firmie

ponadto w zagadnieniach energetycznych jesteśmy już wiele lat, oferujemy także:

 1. Identyfikacje urzędzeń elektroenergetycznych w przedsiębiorstwie.
 2. Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych (grupa 1-3).
 3. Opracowanie instrukcji tylko urządzenia grupy 1 (elektroenergetyczne).
 4. Opracowanie instrukcji tylko urządzenia grupy 2 (kotłowe).
 5. Opracowanie instrukcji tylko urządzenia grupy 3 (gazowe).
 6. Aktualizacja obecnej instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.
 7. Opracowanie dokumentu instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 8. Instrukcja eksploatacji kotłowni (małych i dużych mocy).
 9. Instrukcja stanowiskowa kotłowni.
 10. Doradztwo i opinie energetyczne w szerokim zakresie.

Zapraszamy do kontaktu i merytorycznej rozmowy.

Kontakt

 

Wybierz...

Dyrektywa ATEX
ATEX gaz
ATEX pył
Strefy Ex podział

Dyrektywa Maszynowa

Szkolenia