Szkolenia z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych

Wykładowcy INSPEKTORE to praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Preferujemy małe grupy szkoleniowe, ponieważ naszym priorytetem jest efektywność szkolenia.

Zagadnienia tematyki eksploatacji urządzeń energetycznych są jednocześnie bardzo specjalistyczne i rozległe, dlatego warto poszukać na naszej liście szkoleń odpowiednich dla Państwa potrzeb:

 1. Szkolenie energetyczne z praktykiem - Eksploatacja Urządzeń Energetycznych. Podejście praktyczne.Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników wykonujących prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych z dobrą praktyką inżynierską oraz aktualnymi wymaganiami w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych. Nacisk szkolenia postawiono na praktyczne podejście, oparte o prawdziwe sytuacje i osobiste doświadczenia zawodowe wykładowców. Szkolenie stanowi spełnienie wymagań Art. 2373 Kodeksu pracy (w zależności od potrzeb oferujemy kursy 1 lub 2 dniowe).

  Prowadzącym szkolenie jest mgr inż. elektryk - ponad 42 letnia praktyka zawodowa w branży energetyki zawodowej oraz wykładowca i egzaminator na uprawnienia energetyczne.


 2. Szkolenie z zagadnień opracowanej Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Energetycznych.Celem szkolenia jest praktyczne omówienie przykładów i zachowań opisanych w opracowanym, dla Państwa dokumencie: instrukcji organizacji bezpiecznej pracy i/lub instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych (szkolenie 1 dniowe). Zagadnienia bezpiecznej organizacji pracy, ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń wynikających ze specyfiki zakładu, omawiane przez autora/ów opracowania, w oparciu o zgromadzone doświadczenie, zdobyte w czasie wieloletniej pracy w energetyce zawodowej (szkolenie 1 dniowe).

  Prowadzącym szkolenie jest mgr inż. elektryk - ponad 42 letnia praktyka zawodowa w branży energetyki zawodowej oraz wykładowca i egzaminator na uprawnienia energetyczne.


 3. Szkolenia węzły cieplne - rodzaje szkoleń: szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne - dla danej grupy pracowników, szkolenie praktyczne na węźle. Przeczytaj więcej klikając tutaj.

  Prowadzącym szkolenie jest specjalista ds. energetyki cieplnej i gazowej - 38 letnia praktyka zawodowa w branży energetyki cieplnej, wykładowca i egzaminator na uprawnienia energetyczne. 4. (NOWOŚĆ!) Wystawianie poleceń pisemnych wykonania pracy - szkolenie z praktykami - tam gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi i wykonuje się prace szczególnie niebezpieczne, tam należy być precyzyjnym i wystawiać dokument (Polecenie pisemneh wykonania pracy) który ma być jednoznaczny i bardzo czytelny. Szkolenie prowadzone w formie wykładu i nabycia praktycznych umiejętności wystawiania pisemnych poleceń pracy. Szkolenie przeznaczone dla wszystkich którzy uczestniczą przy pracach energetycznych i pełnią funkcję jako: Poleceniodawca, Kierujący zespołem, Nadzorujący, Koordynujący, Dopuszczający, Kierownik robót, Koordynator, członkowie zespołu. Intensywne szkolenie 1 dniowe u Państwa w firmie.

  Prowadzący szkolenie: mgr inż. elektryk (ponad 42 letnia praktyka zawodowa w branży energetyki zawodowej oraz wykładowca i egzaminator na uprawnienia energetyczne) oraz dr n.t. inż. specjalista ds. energetyki cieplnej i gazowej.


Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Porozmawiajmy ... kontakt

 

Wybierz...

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne