Szkolenia - węzły cieplne

Na spotkaniach z przedstawicielami firm, dla których oferujemy swoje usługi w zakresie bezpiecznej eksploatacji węzłów cieplnych, dość często słyszymy opinie typu: „Dopóki węzeł cieplny pracuje, to lepiej go zostawić w spokoju i nie zmieniać parametrów…”

Mówiąc kolokwialnie - „podejście jak do jeża” w tej tematyce jest niestety dość często spotykane. Posiadając świadomość, jak duże potrafią być braki w kwalifikacjach i przygotowaniu zawodowym osób odpowiedzialnych za eksploatację tego typu urządzeń, wcale nie powinniśmy się dziwić. Paradoksalnie, w takiej sytuacji to nawet lepiej, że ktoś powstrzymuje się od wykonywania rzeczy na których się nie zna. Z drugiej strony, sytuacjach krytycznych brak wiedzy może paraliżować i skutecznie zniechęcać do działania. Ale nie musi tak być.

Specjaliści INSPEKTORE to praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy potrafią szczegółowo wytłumaczyć zawiłości, skutecznie przekazać niezbędną wiedzę oraz zrealizować praktyczne szkolenie na Państwa węźle cieplnym.

Państwa węzeł cieplny może zostać zoptymalizowany pod kątem faktycznego zapotrzebowania na dostarczaną moc cieplną, jak również pod kątem prawidłowej eksploatacji.

Specjalizujemy się w technice ciepłowniczej - sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych, kotłowni na paliwo węglowe i gazowe.

Nasza oferta w tematyce: cieplnej, węzłów cieplnych, obejmuje następujące usługi:
  1. Ofertę szkoleń dla pracowników Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej z podziałem na zakresy wykonywanych prac lub stanowisk. Propozycje szkolenia mogą również obejmować kursy praktyczne na wybranych przez Państwa obiektach.
  2. Szkolenia dla pracowników eksploatujących węzły cieplne.
  3. Praktyczne szkolenia na Państwa węźle cieplnym.


Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Porozmawiajmy o państwa węzłach cieplnych... kontakt

 

Wybierz...

Audyt dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne