Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

"Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji"

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.)

Posiadamy specjalistyczne uprawnienia energetyczne dla dozoru i eksploatacji:
1.
elektroenergetyczne - grupa 1
2. kotłowe - grupa 2
3. gazowe - grupa 3

Dodatkowo posiadamy pełne specjalistyczne uprawnienia energetyczne (dozór i eksploatacja) pozwalają na wykonywanie prac na urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe Ex oraz w wykonaniu zwykłym.

Oferujemy opracowanie kompletnej instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych dla zakładu, która zawierała będzie następujące zagadnienia:


Zakres opracowań, które oferujemy:

  1. Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych (urządzenia grupy 1-3).
  2. Opracowanie instrukcji tylko urządzenia grupy 1 (elektroenergetyczne).
  3. Opracowanie instrukcji tylko urządzenia grupy 2 (kotłowe).
  4. Opracowanie instrukcji tylko urządzenia grupy 3 (gazowe).
  5. Aktualizacja instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.
  6. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
  7. Instrukcja eksploatacji kotłowni małych i dużych mocy.
  8. Doradztwo i opinie energetyczne w szerokim zakresie.

Zapraszamy do rozmowy...

 

Wybierz...

Dyrektywa ATEX
ATEX gaz
ATEX pył
Strefy Ex podział

Dyrektywa Maszynowa

Szkolenia