Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Energetycznych (IEUE)

Od dnia 26.10.2020 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.)

Firma INSPEKTORE już od października 2019 roku oferowała i opracowywała swoim klientą instrukcje eksploatacji według nowego rozporządzenia.
INSPEKTORE posiada ponad 4 letnie doświadczenia w opracowywaniu tego rodzaju dokumentów, natomiast nasz specjalista od grupy G1 nawet ponad 42 lata praktycznego doświadczenia w energetyce zawodowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzmy sobie na proste pytania dotyczące obowiązku posiadania Instrukcji Eksploatacji i Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych w firmie?

 1. Po co pisać te instrukcje, w jakim celu?
  spełnienia wymagania rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
  określenia zasad organizacji i nadzoru prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych,
  wypełnienia wymagań kodeksu pracy oraz
  upoważnienia osób lub stanowisk w firmie do wykonywania w jego imieniu (pracodawcy) określonych czynności lub prac eksploatacyjnych.

 2. W czym mają one nam pomóc?
  zachowaniu zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska przy urządzeniach energetycznych,
  uregulowanych zasad zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (§ 33. rozporządzenia),
  prowadzeniu prac eksploatacyjnych zgodnie z „instrukcją eksploatacji” (§ 4. 1. rozporządzenia),
  optymalizacji nakładów na prace wykonywane na urządzenia energetyczne.

 3. Do czego służą instrukcje przy urządzeniach energetycznych?
  zidentyfikowania zainstalowanych urządzeń energetycznych,
  zwiększenia wiedzy i świadomości pracowników wykonujących prace na urządzeniach energetycznych, np. mniejsze prawdopodobieństwa wypadku oraz utraty większej wartości majątku firmy,
  identyfikacji odpowiedzialności za wykonywane prace,
  zapewnienia zasad bezpiecznej organizacji prac i czynności eksploatacyjnych wykonywanych przy urządzeniach energetycznych,
  określenia postępowań w sytuacjach awaryjnych, nietypowych i pomocy poszkodowanemu w razie wypadku przy urządzeniu energetycznym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830, z późn zm.).

"§ 4. 1. Prace eksploatacyjne prowadzi się zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych, zwaną dalej „instrukcją eksploatacji, opracowaną przez pracodawcę...”"

"§ 4. 2. Pracodawca zapewnia bieżącą aktualizację instrukcji eksploatacji...”"


Opracowywana instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych, dotyczy tylko danego zakładu w danej lokalizacji.

Opracowywana przez nas instrukcja eksploatacji nie podaje całej „litanii przepisów” dla zwiększenia objętości opracowania, ale podaje precyzyjnie te przepisy z których została opracowana. Stosujemy selektywne podjęcie do pisanych dokumentów.

Dla nas liczy się merytoryka, wiedza i doświadczenie które sprzedajemy w tych dokumentach, a które nasi klienci finalnie doceniają. Nasze dokumenty "żyją w firmie", bo od momentu ich zatwierdzenia, firmy zaczynają je stosować oraz wdrażać i uaktualniać swoje wewnętrzne dokumenty na ich podstawie (np. służba bhp może zaktualizować oceny ryzyka dla stanowisk, które obejmuje instrukcja eksploatacji, zmianie mogą także ulec niektore procedury w firmie).

Dokument lub grupa dokumentów, które opracowujemy, są one ze sobą: spójne i merytorycznie przemyślane. Dokumenty te, jako jedna całość są ze sobą powiązane zagadnieniami w nich opisanymi. Łatwiej jest wtedy zapanować nad ich aktualizacją.

Oferujemy opracowanie kompletnej, od podstaw, instrukcji eksploatacji lub instrukcji dla grupy urządzeń energetycznych zainstalowanych w zakładu. Bardzo zależy nam na tym, aby uczciwie i rzetelnie doradzić klientom przy budowie koncepcji i realizacji związanych z instrukcjami energetycznymi w zakładzie. Dotychczas nawet możemy powiedzieć, że żaden z klientów nie narzekał z tego powodu...

Dokumenty z poniższego zestawienia powiązane są również z opracowywanym (przez nas) dokumentem Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Energetycznych.

Oferujemy następujące opracowania dokumentów:

 1. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy 1.
 2. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy 2.
 3. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy 3.
 4. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy 1 i 2.
 5. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych dla urządzeń grupy 1, 2 i 3.

Pozostałe usługi (dodatkowe) związane z opracowywaną instrukcją eksploatacji:

Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie w opracowywaniu instrukcji dla różnych urządzeń energetycznych. Oferujemy opracowanie odtworzeniowych instrukcji eksploatacji miedzy innymi takich urządzeń jak:

Na zaktualizowanie lub napisanie nowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, od wejścia nowego rozporządzenia, pozostało czasu do 25 października 2020 r. (wyznaczono drugi nowy termin wprowadzenia przepisów), zegar odmierz czas, a wartościowe instrukcje pisze się długo...

NOWE ROZPORZĄDZENIE JUŻ OBOWIĄZUJE!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Spostrzeżenia i przypadki...
Podczas analizy przedsiębiorstwa zastanawiamy się, czy wystarczy tylko jedna instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (G-1). Może celowym byłoby też napisanie oddzielnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych. To jednak zależy od struktury organizacyjnej firmy a przede wszystkim czy ma własny personel do obsługi tych urządzeń. Czasami można temat objąć jedną instrukcją "kompleksową" obejmującą zagadnienia organizacji pracy i eksploatacji.

Uwaga: Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych może spowodować konieczność wprowadzenia pewnych zmian w obowiązujących aktualnie w firmie dokumentach prawa wewnętrznego.

Problemy z dokumentacją
Coraz częściej zauważamy u naszych klientów braki w dokumentacji. Nieaktualne schematy elektryczne, niekompletna dokumentacja powykonawcza, braki instrukcji obsługi, braki instrukcji stanowiskowych dla urzadzeń energetycznych, dokumentacja tylko w wersji papierowej.

Dodatkowe usługi:

 1. Inwentaryzacja rozdzielnicy elektrycznej - zczytanie z natury zainstalowanych elementów oraz narysowanie schematu elektrycznego i napisanie krótkiej charakterystyki rozdzielni (rozdzielnie Śn i nn).
 2. Napisanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej danego urządzenia energetycznego.

 

Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Porozmawiajmy... kontakt

 

Wybierz...

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne