Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Energetycznych (IEUE)

Od dnia 26.10.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.)

INSPEKTORE posiada 8 letnie doświadczenie w opracowywaniu tego rodzaju dokumentów, natomiast nasi specjaliści np. inżynier elektryk (grupa G1) ponad 42-letnie doświadczenie praktyczne w energetyce zawodowej.
Rozmawiamy otwarcie, działamy konkretnie, dokumenty opracowujemy rzetelnie i precyzyjnie do ustalonych potrzeb.

NASZE USŁUGI WYKONUJEMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

Zadajmy sobie proste pytanie, Kto opracowuje instrukcję eksploatacji?
Odpowiedz jest prosta Pracodawca (§ 4. 1., Dz.U. 2021 poz. 1210). Można też odpowiedzieć, pracownicy techniczni wraz z działem bhp pracodawcy jeżeli posiadają odpowiednią wiedzę. Ponieważ przepisy stanowione są po bandzie, to ci którzy je regulują - już w samych firmach, muszą mieć duże doświadczenie i wiedzę. Może też opracować (w ramach pracodawcy) firma zewnętrza posiadająca wieloletnie praktyczne doświadczenie np. INSPEKTORE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Argumenty pisania dokumentów energetycznych (instrukcje eksploatacji i instrukcja organizacji) przez firmy z praktycznym doświadczeniem, takim jak firma INSPEKTORE:

1. Zgodność z prawem w sposób elastyczny – co to znaczy? Sztywne trzymanie się zapisów prawa (rozporządzeń) powoduje, że dokumenty nie uwzględniają wielu ważnych zagadnień nie uregulowanych prawem a wynikających z dużego doświadczenia.

2. Eliminowanie ewidentnych braków występujących w aktach prawnych.

3. Doświadczenie piszącego dokument (bardzo ważne), jego wiedza na temat tzw. „dobrych praktyk”, których nie znajdziemy w przepisach prawnych.

4. Kompleksowe uregulowanie tematyki (napisanie wszystkich instrukcji, dla wszystkich grup G1, G2, G3) przez jeden podmiot która zapewni ich kompatybilność.

5. Uniknięcie błędnych zapisów, czasem nawet stwarzających zagrożenie (niestety to się zdarza), co może wynikać z braku doświadczenia autora/autprów dokumentu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzmy sobie na zasadnicze pytania, dotyczące obowiązku posiadania w firmie Instrukcji Eksploatacji oraz Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych.

1. Po co w ogóle tworzyć wspomniane instrukcje eksploatacji?

Odp.: Celem ich utworzenia jest:

2. W czym mają one nam pomóc?

Odp.: Starannie opracowanana dokumentacjea eksploatacji urządzeń energetycznych ma nam pomóc w:

3. Do czego służą instrukcje przy urządzeniach energetycznych?

Odp.: Służą przede wszystkim do:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830, z późn zm.).

"§ 4. 1. Prace eksploatacyjne prowadzi się zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych, zwaną dalej „instrukcją eksploatacji, opracowaną przez pracodawcę...”"

komentarz INSPEKTORE - przez powyższe rozumiemy, że każde urządzenie energetyczne lub grupa urządzeń zainstalowanych w firmie musi posiadać opracowane instrukcje eksploatacji.

"§ 4. 2. Pracodawca zapewnia bieżącą aktualizację instrukcji eksploatacji...”"


Opracowywana instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych, dotyczy tylko danego zakładu w danej lokalizacji.
Opracowywana przez nas instrukcja eksploatacji nie podaje całej „litanii przepisów” dla zwiększenia objętości opracowania, ale precyzyjnie wskazuje te regulacje prawne, na których się opiera, i które stanowią niezbędną podstawę. Nasze podejście cechuje się więc pewną selektywnością dla optymalizacji tworzonych dokumentów.
W naszym podejściu liczy się merytoryka, wiedza i wieloletnie doświadczenie, które sprzedajemy w naszych dokumentach, a które klienci finalnie doceniają.
Nasze opracowania "żyją w firmie", bo od momentu ich zatwierdzenia, firmy zaczynają je stosować oraz wdrażać i uaktualniać swoje wewnętrzne dokumenty na ich podstawie (np. służba bhp może zaktualizować oceny ryzyka dla stanowisk, które obejmuje instrukcja eksploatacji, zmianie mogą także ulec niektóre procedury w firmie).

Instrukcje eksploatacji, które opracowujemy:
 1. są ze sobą spójne i merytorycznie przemyślane,
 2. jako jedna całość są powiązane zagadnieniami w nich opracowanymi,
 3. ułatwiają panowanie nad ich aktualizacją (określone zapisy tylko w jednym dokumencie).

Oferujemy opracowanie kompletnej, tworzonej od podstaw, instrukcji eksploatacji lub instrukcji dla grupy urządzeń energetycznych, zainstalowanych w zakładzie. Bardzo zależy nam na tym, aby uczciwie i rzetelnie doradzić klientom przy budowie koncepcji i realizacjach powiązanych merytorycznie z instrukcjami energetycznymi w ich zakładach. Dokumenty z poniższego zestawienia powiązane są również z opracowywanym (przez nas) dokumentem Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Energetycznych.

Oferujemy usługi opracowania następujących dokumentów:

Oferujemy kompleksowe uregulowanie tematyki eksploatacji urządzeń energetycznych grup urządzeń: G1, G2 i G3 we wszystkich sektorach gospodarki.

Niektóre nazwy opracowywanych instrukcji eksploatacji G1-G3:

Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie w opracowywaniu instrukcji dla różnych urządzeń energetycznych G1, G2 i G3.

Specjaliści INSPEKTORE to wieloletni praktycy, wykładowcy i egzaminatorzy komisji kwalifikacyjnych URE nadających uprawnienia energetyczne.

UWAGA! Na zaktualizowanie lub opracowanie nowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych, od wejścia nowego rozporządzenia, był czas do 25 października 2020 r.

Jeżeli chcą Państwo rzetelnie uregulować tematykę eksploatacji urządzeń energetycznych, to warto rozpocząć od spotkania ze specjalistami INSPEKTORE. Spotkajmy się u Państwa, porozmawiajmy, wypijmy wspólnie kawę i ustalmy drogę jak INSPEKTORE może wspomóc w uregulowaniu tej specjalistycznej (wąskiej) wiedzy dotyczącej przepisów wewnętrznych w firmie (Prawa energetycznego). Zapraszamy do kontaktu.


Co wyróżnia INSPEKTORE na tle innych firm świdczących usługi w tematyce bhp przy urządzeniach energetycznych:

 1. ponad 8 lat doświadczeń z obsługą klientów (działamy jako zespół),
 2. kompleksowa obsługa w zakresie 3 grup,
 3. Specjalizacja w zakresie prawa energetycznego,
 4. Doradztwo w zakresie aktualnego stanu prawnego,
 5. Obsługa klienta z wizytą u niego niezależnie od lokalizacji w całej Polsce,
 6. Kładziemy nacisk na jakość dokumentacji a nie na obszerność,

Wybrane inne nazwy instrukcji opracowywanych wg parawa energetycznego:

NOWE ROZPORZĄDZENIE DAWNO JUŻ OBOWIĄZUJE!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Spostrzeżenia i przypadki...
Podczas analizy każdego przedsiębiorstwa ustalamy, czy wystarczającym rozwiązaniem będzie opracowanie jednej instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (G1), czy też celowym byłoby przygotowanie oddzielnych instrukcji organizacji bezpiecznej pracy dla każdego ze zidentyfikowanych urządzeniach energetycznych. To jednak zależy od struktury organizacyjnej firmy, a przede wszystkim od tego, czy zatrudnia ona własny personel do obsługi tych urządzeń. Czasami bowiem temat (np. urządzeń grupy G1) można wyczerpać jedną instrukcją "kompleksową".

Uwaga: Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych może spowodować konieczność wprowadzenia pewnych zmian w obowiązujących aktualnie w firmie dokumentach prawa wewnętrznego.

Problemy z dokumentacją
Coraz częściej zauważamy u naszych klientów braki w funkcjonującej w ich zakładach dokumentacji. Nieaktualne schematy elektryczne, niekompletna dokumentacja powykonawcza, braki instrukcji obsługi, braki instrukcji stanowiskowych dla urządzeń energetycznych, dokumentacja tylko w wersji papierowej.

Niezgodności w wystawianiu dokumentu Polecenie pisemne wykonania pracy
Wizytując firmy od ponad 8 lat tylko w kilku firmach wystawianie dokumentu Polecenie pisemne wykonania pracy było w miarę prawidłowe.
Najczęstsze błędy przy wystawianiu poleceń pisemnych to:

 • łączenie więcej niż 2 funkcji (tej samem osoby),
 • wpisywanie "dwóch różnych dowódców" odpowiedzialnych za prace przy urządzeniach
 • nieprawidłowe opisywanie warunków i środków ochronnych niezbędnych do bezpiecznego przygotowania i wykonania pracy.

Dodatkowe usługi:

 1. Konsultacje dotyczące prawa energetycznego Konsultacje dotyczące wymagań prawnych wprowadzania w zakładzie/firmie przepisów związanych z uregulowaniem rozporządzenia „bhp przy urządzeniach.
 2. Napisanie opinii techniczno-prawnej dotyczącej danego urządzenia energetycznego.
 3. Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) np. Układanie linii średniego napięcia w studniach kablowych i trasach kablowych
 4. Inwentaryzacja rozdzielnicy elektrycznej - zczytanie z natury zainstalowanych elementów oraz narysowanie schematu elektrycznego i napisanie krótkiej charakterystyki rozdzielni (rozdzielnie SN i nn).
 5. Szkolenia z tematyki energetycznej - prowadzimy teoretyczno-praktyczne szkolenia w małych grupach np. u Państwa w firmie. Ale zanim przygotujemy szkolenie musimy rozeznać sytuacje (jakie urządzenia energetyczne ma dotyczyć) aby przygotować program na merytoryczne szkolenie.

Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju (od Sudetów aż po Mazury).

Porozmawiajmy... kontakt

 

Wybierz...

Matrycowanie uprawnień energetycznych pracowników (IEUE)

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne