Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

"Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji"

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.)

Mamy specjalistyczne uprawnienia energetyczne dozoru i eksploatacji:
1.
elektroenergetyczne - grupa 1
2. kotłowe - grupa 2
3. gazowe - grupa 3

Dodatkowo posiadane pełne specjalistyczne uprawnienia energetyczne (dozór i eksploatacja) pozwalają na wykonywanie prac na urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe Ex oraz w wykonaniu zwykłym.

Oferujemy opracowanie kompletnej instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych dla zakładu, która zawierała będzie następujące zagadnienia:


Zakres opracowań, które oferujemy:

  1. Opracowanie kompletnej instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych (urządzenia grupy 1-3).
  2. Aktualizacja instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.
  3. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
  4. Instrukcja eksploatacji urządzeń kotłowni małych i dużych mocy.
  5. Opracowywanie i kompletacja instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.
  6. Doradztwo i opinie energetyczne w szerokim zakresie.

Zapraszamy do rozmowy.

 

Wybierz...

Dyrektywa ATEX
ATEX gaz
ATEX pył
Strefy Ex podział

Dyrektywa Maszynowa

Szkolenia