Audyt dokumentacji urządzeń energetycznych

Audyt dokumentacji urządzeń energetycznych w zakładzie to zidentyfikowanie, w jednym dokumencie, wszystkich rodzajów urządzeń energetycznych oraz ich dostępnej dokumentacji.

Audyt wykaże na ile prawo wewnętrzne, zamawiającego usługę, spełnia wymogi prawa energetycznego i kodeksu pracy oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przy nich zatrudnionych. Stosujemy selektywne podejście do zagadnienia.

Usługa dawniej niedoceniana, ale obecnie najczęściej wybierana przez średnie i duże firmy aby poznać gdzie się znajdują i wyznaczyć ścieżkę (drogowskaz) uregulowania do aktualnie obowiązujących przepisów.

Audyt przeprowadzamy według nowego Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

Oferujemy państwu kompleksową 3 etapową usługę poprzez:

  1. Opracowanie audytu dokumentacji urządzeń energetycznych.
  2. a) Opracowanie dokumentu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych.
    b) Opracowanie dokumentu/ów Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych, oraz
  3. Przeprowadzenie praktycznego szkolenia z zasad Eksploatacji Urządzeń Energetycznych "Szkolenie energetyczne z praktykiem - Eksploatacja Urządzeń Energetycznych. Podejście praktyczne.".


Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Rozmowa pozwala na zrozumienie potrzeb drugiej strony, zapraszam do działu... kontakt

 

Wybierz...

Audyt dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne