Ekspertyza w zakresie identyfikacji zainstalowanych urządzeń energetycznych G1-G3 oraz weryfikacji dostępnej dla nich dokumentacji

Przedmiotowa ekspertyza urządzeń energetycznych w zakładzie to zidentyfikowanie, w jednym dokumencie, wszystkich posiadanych rodzajów urządzeń energetycznych oraz przeanalizowane dostępnej dla nich dokumentacji.

Ekspertyza ma również na celu wykazać w jakim stopniu zasady i ustalenia wewnętrzne, stosowane przez zamawiającego usługę, są spójne i jednolite z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa energetycznego i prawa pracy, formułowanymi w stosownych ustawach oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeniach wykonawczych. W efekcie odpowiada więc na pytanie, czy przedsiębiorca będący jednocześnie pracodawcą, wypełnia swoje obowiązki w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób zatrudnionych przy urządzeniach energetycznych. Stosując selektywne podejście do zagadnień pomagamy to ustalić.

NASZE USŁUGI WYKONUJEMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

Ekspertyza przeznaczona jest dla pracodawców, ale również dla osób na stanowiskach kierowniczych, celem podjęcia odpowiednich, a czasem niezbędnych działań korygujących w stosunku do stanowisk i prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych. Stanowi również podstawę do podjęcia decyzji o konieczności aktualizacji dokumentacji, dotyczącej eksploatacji urządzeń energetycznych, w objętej przeglądem firmie.

Usługa dawniej niedoceniana, ale obecnie najczęściej wybierana przez średnie i duże firmy. Firma, która zgłasza się do nas, oczekuje zazwyczaj konkretnej i niezależnej odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie drogi (w zakresie wyżej wymienionych zagadnień) znajduje się aktualnie, a także pragnie wyznaczyć optymalną ścieżkę uregulowania całości tematyki do osiągnięcia stanu zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Pierwszą kluczową częścią ekspertyzy jest zidentyfikowanie urządzeń energetycznych i określenie wymagań oraz niezbędnych do posiadania uprawnień dla osób przy nich pracujących.

Ekspertyze przeprowadzamy według nowego Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

Dlaczego warto przeprowadzić identyfikacje zainstalowanych urządzeń energetycznych, co daje nam ta wiedza:

 1. Optymalizacje ilości instrukcji eksploatacji.
 2. Określenie dokładnej ilości urządzeń energetycznych z podziałem na grupy.
 3. Przyporządkowanie punktów uprawnień do urządzeń.
 4. Weryfikacja dokumentacji zidentyfikowanych urządzeń.
 5. Diagnoza stanu istniejącego dokumentacji.
 6. Określenia działań potrzebnych do dojścia do stanu zgodnego z wymaganiami prawa energetycznego.


Jako kompleksowe podejście do tematyki, oferujemy 3 etapową usługę, na którą składa się:

 1. Ekspertyza identyfikacji zainstalowanych urządzeń energetycznych G1-G3 oraz weryfikacji ich dokumentacji.
 2. a) Opracowanie dokumentu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych.
  b) Opracowanie dokumentu/ów Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych, oraz
 3. Przeprowadzenie praktycznego szkolenia z zasad Eksploatacji Urządzeń Energetycznych "Szkolenie energetyczne z praktykiem - Eksploatacja Urządzeń Energetycznych. Podejście praktyczne.".


Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju (od morza aż po Tatry).

Na najlepsze zrozumienie potrzeb drugiej strony pozwala rozmowa.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

 

Wybierz...

Matrycowanie uprawnień energetycznych pracowników (IEUE)

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne