DalekiCH rzeczy upatrujemy, bliskich nie widzimy...

Świadomi pracodawcy, których spotykamy, przestrzegają polskiego prawa, prawa unii europejskiej oraz kształtują i zapewniają optymalne warunki pracy pracownikom i kadrze zarządzającej.

Krzysztof Szefer, właściciel

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych (IEUE) - obowiązuje już nowe rozporządzenie od 26 października 2020 r.:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma INSPEKTORE to niezależny ekspert, świadczący specjalistyczne profesionalne usługi w obszarach:

 1. oceny i dostosowania maszyn - oznakowanie CE,
 2. bezpieczeństwo procesowe ATEX - ocena ryzyka wybuchu, dokument zabezpieczenia przed wybuchem,
 3. tematyka energetyczna (analizy zużycia energii przy decyzjach inwestycyjnych, eksploatacja urządzeń energetycznych, audyt energetyczny przedsiębiorstwa).

A) Wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem w zakresie dyrektyw:

 1. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - oznaczenie CE
 2. Dyrektywa BHP użytkowania maszyn 2009/104/W Wymagania minimalne
 3. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE - atmosfera wybuchowa
  dawniej Dyrektywa ATEX 94/9/EC oraz 1999/92/EC
 4. Dyrektywa 2012/27/UE Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
 5. Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
  dawniej Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE
 6. Ochrona Przeciwpożarowa (ppoż)
 7. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 8. Ocena zgodności lakiernia rozpuszczalinkowa, dyrektywa Maszynowa i ATEX
 9. Ocena zgodności lakiernia proszkowa, dyrektywa Maszynowa i ATEX


B) Pomagamy w zakresie certyfikacji, weryfikacji oraz badań maszyn i linii produkcyjnych:

 1. Audyt weryfikacji stanu maszyn i linii na zgodność z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn.
 2. Ocena dostosowania maszyn dyrektywa maszynowa (wymagania zasadnicze)
 3. Ocena dostosowania maszyn dyrektywa narzędziowa (wymagania minimalne)
 4. Ocena dostosowania maszyn do wymagań dyrektywy ATEX USERS
 5. Ocena ryzyka wybuchu
 6. Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem
 7. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 8. Sporządzanie opracowań, ekspertyz, opinii technicznych, audytu
 9. Doradztwo dotyczące:
  • środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
  • urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych na zakładzie
  • stanowisk pracy
  • stref ATEX
  • weryfikacja dokumentacji CE przy imporcie
  • koordynowania dokumentacji od projektu do wykonania
 10. Szkolenia dedykowane w zakładach pracy:
  • wymagania zasadnicze (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE)
  • wymagania minimalne
  • szkolenia strefy zagrożone wybuchem ATEX (pyły lub gazy)
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • ochrona przeciwpożarowa
 11. Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych - już według nowego Rozporządzenia z sierpnia 2019
 12. Przeprowadzanie pomiarów:


C) Wspieramy firmy w zakresie optymalizacji zużycia energi:

 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Dyrektywa 2012/27/UE
 2. Dokumentacja dla potrzeb zmiany mocy zamówionej
 3. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w firmie
 4. Bilans mocy i energii
 5. Audyt energetyczny (pełny, uproszczony, wstępny)
 6. Opinie techniczne i prawne dotyczące gospodarki energetycznej w firmie


Rozmowa pozwala na zrozumienie potrzeb drugiej strony.
Zapraszamy do rozmowy oraz zapoznania z naszą ofertą.

Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLIKACJE, poczytaj jaka jest rzeczywistość...

rok 2011 Bezpieczeństwo przy produkcji

Artykuł ukazał się w drukowanym i elektronicznym wydaniu magazynu "Industrial Monitor" - (Nr Q4/(2) 2011). www.industrial-monitor.pl

rok 2012 Bezpieczna produkcja okiem służby bhp

Artykuł ukazał się w drukowanym i elektronicznym wydaniu magazynu "Industrial Monitor" - (Nr Q1/(3) 2012). www.industrial-monitor.pl

WYPADKI

Pożar

24|05|2023
Kutno. Pożar w zakładzie produkującym rozpuszczalniki. Paliło się 12 zbiorników z niewiadomą cieczą, każdy z nich miał tysiąc litrów.

Kutno pożar rozpuszczalnikówźródło:
tvn24.pl

Pożar

26|01|2020
Wrocław. Pożar hali produkcyjnej z artykułami papierniczymi. Pożar wybuchł ok północy. Powierzchnia 12 tys. m2. Produkowano w niej i magazynowano artykuły papiernicze.

Nysa pożar lakierniźródło:
www.polsatnews.pl

Pożar

27|11|2019
Turek. Pożar w zakładach produkujących meble. Pożar wybuchł po godz. 2 w nocy. Powierzchnia 20 tys. m2. Straty kilka milionów złotych.

Nysa pożar lakierniźródło:
www.polsatnews.pl