Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Od miesiąca października 2019 roku oferujemy i opracowujemy klientom instrukcje według nowego rozporządzenia.

Celem opracowywanej Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Energetycznych jest kompleksowe uregulowanie zagadnień prawidłowej eksploatacji urządzeń energetycznych w jednym dokumencie.

Opracowana instrukcja organizacji zapewni maksymalne bezpieczeństwa osób przy nich zatrudnionych, dzięki właściwej organizacji pracy - według ściśle określonych zasad oraz obowiązujących przepisów prawa. Przygotowujemy selektywny dokument.

Instrukcje opracowujemy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

Instrukcja swoim zakresem może obejmować: tylko grupę 1 (urządzenia elektroenergetyczne) lub wszystkie trzy grupy urządzeń energetycznych: od grupy 1 (urządzenia elektroenergetyczne), poprzez grupę 2 (urządzenia grzewcze i inne urządzenia energetyczne) aż do grupy 3 (urządzenia gazowe).
Wszystko zależy od zainstalowanych urządzeń energetycznych u państwa w zakładzie (np. zidentyfikowanych w dokumencie Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych).


Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Zapraszam do działu... kontakt

 

Wybierz...

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne