Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP)

Od 26.10.2020 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Energii z dnia
28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.).


Efektywne spotkania z INSPEKTORE.
Spotkania które odbywamy z naszymi klientami (1,5 godz. lub całodniowe) poprzedzonesą wcześniejszymi rozmowami i ustaleniami. Prosimy aby klienci przygotowali określone dokumenty (na spotkanie, na które przyjeżdżamy), a których listę przesyłamy przed spotkaniem. Pracownicy firm, którzy uczestniczą w organizowanych przez nas spotkaniach, najczęściej nie są osobami przypadkowymi, ale posiadającymi dogłębną wiedzę o specyfice firmy i o potrzebach, którym wychodzimy naprzeciw. Na spotkaniach poruszamy i omawiamy wiele zagadnień, dopytujemy o specyfikę urządzeń w firmie, proponujemy najlepsze praktyki i dzielimy się naszym doświadczeniem. Dlatego efektem naszych spotkań są zawsze konkretne i precyzyjnie przygotowane oferty.

Nasze usługi wykonujemy na terenie całego kraju.

Celem opracowywanego dokumentu, określanego jako „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych”, jest kompleksowe uregulowanie zagadnień prawidłowej eksploatacji urządzeń energetycznych w jednym kompletnym opracowaniu. Instrukcja opisuje zagadnienia z zakresu szeroko pojętej organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych, wraz z zagrożeniami stwarzanymi przez te urządzenia.

Opracowana instrukcja zapewni maksymalne (możliwe do osiągnięcia) bezpieczeństwo osób przy nich zatrudnionych, dzięki zastosowaniu właściwej organizacji pracy - według ściśle określonych zasad oraz obowiązujących przepisów prawa. Przygotowujemy dla Państwa  selektywny względem potrzeb, szczegółowy i optymalny zakresowo dokument.

Instrukcje opracowujemy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830). W §33 wskazuje ono jako bezwzględny obowiązek że: „Prace przy urządzeniach energetycznych prowadzi się zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy, opracowaną przez pracodawcę..."

Instrukcja swoim zakresem może obejmować: wyłącznie grupę G1 (urządzenia elektroenergetyczne) lub wszystkie trzy grupy urządzeń energetycznych: od grupy G1 (urządzenia elektroenergetyczne), poprzez grupę G2 (urządzenia grzewcze i inne urządzenia energetyczne), aż do grupy G3 (urządzenia gazowe).
Wszystko zależy od zainstalowanych urządzeń energetycznych w zakładzie lub firmie (np. zidentyfikowanych w dokumencie Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych).

Zapraszam do działu... kontakt

 

Wybierz...

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne