Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (IOBP)

Od 26.10.2020 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Energii z dnia
28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.).


Efektywne spotkania z INSPEKTORE.
Spotkania które odbywamy z naszymi klientami (1,5 godz. lub całodniowe) poprzedzone są wcześniejszymi rozmowami i ustaleniami. Prosimy aby klienci przygotowali określone dokumenty (na spotkanie, na które przyjeżdżamy), a których listę przesyłamy przed spotkaniem. Pracownicy firm, którzy uczestniczą w organizowanych przez nas spotkaniach, to osby techniczne posiadające dogłębną wiedzę o specyfice firmy i o potrzebach, którym INSPEKTORE wychodzi naprzeciw. Na spotkaniach poruszamy i omawiamy wiele zagadnień, dopytujemy o specyfikę urządzeń w firmie, proponujemy najlepsze praktyki i dzielimy się naszym doświadczeniem. Proponujemy uregulowanie tematyki eksploatacji urządzeń energetycznych całościowo. Dlatego efektem naszych spotkań są zawsze konkretne i precyzyjnie przygotowane oferty.

Firma INSPEKTORE usługi wykonuje na terenie całego kraju.

Celem opracowywanego dokumentu, określanego jako „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych”, jest kompleksowe uregulowanie zagadnień prawidłowej eksploatacji urządzeń energetycznych w jednym kompletnym opracowaniu. Instrukcja opisuje zagadnienia z zakresu szeroko pojętej organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych, wraz z zagrożeniami stwarzanymi przez te urządzenia.

Opracowana instrukcja zapewni maksymalne (możliwe do osiągnięcia) bezpieczeństwo osób przy nich zatrudnionych, dzięki zastosowaniu właściwej organizacji pracy - według ściśle określonych zasad oraz obowiązujących przepisów prawa. Przygotowujemy dla Państwa selektywny względem potrzeb, szczegółowy i optymalny zakresowo dokument.

Instrukcje opracowujemy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830). W §33 wskazuje ono jako bezwzględny obowiązek że: „Prace przy urządzeniach energetycznych prowadzi się zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy, opracowaną przez pracodawcę..."

Instrukcja organizacji swoim zakresem może np. obejmować: Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, obejmująca wyłącznie grupę G1 (urządzenia elektroenergetyczne) lub wszystkie trzy grupy urządzeń energetycznych: od grupy G1 (urządzenia elektroenergetyczne), poprzez grupę G2 (urządzenia grzewcze i inne urządzenia energetyczne), aż do grupy G3 (urządzenia gazowe).
Wszystko zależy od zainstalowanych urządzeń energetycznych w zakładzie lub firmie (np. zidentyfikowanych w dokumencie Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych).

Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju (wzdłuż i wszerz).

UWAGA! Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących "zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci". W związku z powyższym INSPEKTORE proponuje analizę i aktualizacje dokumentu Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy o powyższe przepisy które weszły w życie dnia 02 lipca 2022 r.

Zapraszam do działu... kontakt

 

Wybierz...

Matrycowanie uprawnień energetycznych pracowników (IEUE)

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne