Matrycowanie uprawnień dla wykonywania czynności i prac przy urządzeniach energetycznych (matrycowanie uprawnień IEUE)

Firma INSPEKTORE w trakcie wizytowania firm z różnych branż na przestraszeni kilku lat spotkała się z zapytaniami ze strony klientów czy wszystkie urządzenia energetyczne na terenie zakładu są prawidłowo zidentyfikowane. Po wstępnym przeanalizowaniu przedstawionych przez firmy list urządzeń instalacji lub sieci należy wielokrotnie stwierdzić że wiele (większość) z urządzeń energetycznych zostało pominięte. O ile urządzenia grupy G1 (elektroenergetyczne) w wielu przypadkach są prawidłowo zidentyfikowane (ale nie wszystkie do końca), to urządzenia grupy G2 oraz G3 zidentyfikowane są bardzo rzadko, gdyż wymaga to specjalistycznej wąskiej wiedzy z bardzo szerokiego zakresu.

Firma INSPEKTORE wykonując prace od 8 lat na rzecz energetyki przekrojowo w wielu branżach (między innymi: spożywcza, medyczna, motoryzacyjna, hutnicza, ciepłownicza, chłodnicza) oferuje przygotowanie matrycowania uprawnień energetycznych.

DOJEŻDZAMY WSZĘDZIE- USŁUGI WYKONUJEMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne oraz związanych z nim rozporządzeń należy precyzyjnie określić szczegółowe kwalifikacje dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Kalifikacje te powinny być precyzyjne określone dla zajmowanych stanowisk w zakresie:
  1. Eksploatacji dla osób zajmujących się pracami przy sieciach, instalacjach oraz urządzeniach.
  2. Dozoru dla osób zajmujących się dozorem przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych.
wraz z określeniem zakresu czynności służbowych.

Nowe przepisy „w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” weszły w życie 01.07.2022 r. z dnia na dzień, bez żadnego „vacatio legis” (okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie) i nie ułatwiły życia przedsiębiorcom. Przypomina nam się w tym przypadku sparafrazowane pewne powiedzenie „prosto to już było”. Firma INSPEKTORE posiadając ponad 8 lat praktycznych doświadczeń jest w stanie kompleksowo wspomóc firmy w tematyce prawa energetycznego.

Niejednokrotnie tzw. firmy konkurencyjne w ciemno oferują instrukcje nie bacząc na fakt prawidłowego określenia kwalifikacji osób które eksploatują nie tylko jeden rodzaj urządzenia z danej grupy, przy danym urządzeniu energetycznym. Oczywiście nie ma w tym żadnego problemu na początku dla firmy (kupiliśmy tanio usługę, zaoszczędziliśmy), problem pojawia się wtedy kiedy dochodzi do wypadku, prowadzona jest sprawa sądowa albo sprawa dotyczy wypłaty ubezpieczenia (a wszyscy znamy podejście ubezpieczycieli jak mają dokonać wypłaty, wiemy co wtedy szukają…). Jeżeli mamy wypadek (jest już za późno) wszystkie powyższe sprawy toczą się równolegle.

Dlatego też warto przeprowadzić matrycowanie uprawnień dla wykonywania czynności i prac przy urządzeniach energetycznych. Mamy wtedy jasno określone:

  1. jakiego rodzaju urządzenia energetyczne są zainstalowane na terenie firm,
  2. jakie konkretne uprawnienia energetyczne i rodzaje czynności musi posiadać pracownik do wykonywania prace na urządzeniach energetycznych.

Należy pamiętać, że przemyślane i trafne decyzje podejmowane na początku każdej drogi (projektu) w firmie skutkują mniejszymi konsekwencjami dla pracodawcy podczas zdarzeń których nie da się przewidzieć w przyszłości (wypadki, wypłata ubezpieczeń, sprawy z zakresu prawa pracy).

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne oraz związanych z nim rozporządzeń należy precyzyjnie określić szczegółowe zakresy kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Kalifikacje te powinny być nadane w odpowiednim zakresie dla osób zajmujących stanowiska: eksploatacji i dozoru.

Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Trafne decyzje zaczynają się od kontaktu... kontakt

 

Wybierz...

Matrycowanie uprawnień energetycznych pracowników (IEUE)

Ekspertyza dokumentacji urządzeń energetycznych

Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Szkolenia z tematyki energetycznej

Szkolenia węzły cieplne


Menu główne